Podatkowo – prawna obsługa przedsiębiorstw należących do grup międzynarodowych
Biuro Rachunkowe
Kadry i płace
Audyt Finansowy
Doradztwo Podatkowe
Kancelaria Prawna
Corporate Finance
Doing business in Poland
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Doradcy podatkowi PRETIOS pomagają klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego. Przyjęte odpowiednio rozwiązania podatkowe wpływają na wysokość zobowiązań podatkowych.
Optymalizacja podatkowa to dopasowane rozwiązania prawne i organizacyjne zapewniające możliwie najniższy poziom opodatkowania przedsiębiorcy.

Dostarczamy bezpiecznych i efektywnych podatkowo rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego z naszych klientów w zakresie:

podatku dochodowego od osób prawnych;
podatku VAT;
cła i akcyzy;
podatku dochodowego od osób fizycznych;
analizy i przygotowania dokumentacji cen transferowych;
opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
podatku od nieruchomości;
innych zobowiązań publicznoprawnych;
Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości i rozliczeń podatkowych realizowanych dla spółek prawa handlowego i cywilnego oraz działalności gospodarczych.