USŁUGI KSIĘGOWE
Outsourcing księgowy
Obsługa grup kapitałowych
Rejestracja i przekształcanie spółek
Software
Przekazywanie dokumentów
KADRY I PŁACE
CONTROLLING I RAPORTOWANIE
KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW MEDYCZNYCH
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Outsourcing księgowy

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu księgowości i rozliczeń podatkowych realizowanych dla spółek prawa handlowego i cywilnego oraz działalności gospodarczych.

Nasza usługa outsourcingu księgowości obejmuje całość wydzielonych przez spółki procesów księgowych lub wybranego zakresu, a w szczególności:


sporządzenie planu działania i procedur przekazywania dokumentacji;
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów;
prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT;
opracowywanie, wdrażanie i aktualizację zakładowego planu kont;
sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, RZiS, cash-flow);
sporządzanie deklaracji podatkowych;
prowadzenie ewidencji środków trwałych; 
weryfikację formalno-rachunkową dokumentów księgowych;
sporządzanie zeznań podatkowych rocznych;
sprawozdawczość statystyczna do GUS i NBP;
negocjowanie umów;
reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi.