USŁUGI KSIĘGOWE
Outsourcing księgowy
Obsługa grup kapitałowych
Rejestracja i przekształcanie spółek
Software
Przekazywanie dokumentów
KADRY I PŁACE
CONTROLLING I RAPORTOWANIE
KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW MEDYCZNYCH
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Przekazywanie dokumentów

W celu usprawnienia współpracy z Klientem, akceptujemy różne formy przekazywania dokumentów.

Formy tradycyjne:

przesyłanie dokumentacji korzystając z usług pocztowych (Poczta Polska, InPost etc.);
przesyłanie dokumentacji korzystając z usług kurierskich;
osobiste dostarczenie dokumentacji do biura;
inne, zaproponowane przez Klienta.

Formy elektroniczne:

zamieszczanie skanów i dokumentów elektronicznych na zewnętrznej,
spersonalizowanej przestrzeni 
dyskowej Dropboxie lub innej;
eksport danych z programu księgowego lub bazy danych Klienta;
przesyłanie skanów i dokumentów elektronicznych e-mailem;
przesyłanie danych na fizycznych nośnikach;
inne, zaproponowane przez Klienta.

Korzystanie z Dropboxa w celu przekazywania z dokumentów