USŁUGI KSIĘGOWE
Outsourcing księgowy
Obsługa grup kapitałowych
Rejestracja i przekształcanie spółek
Software
Przekazywanie dokumentów
KADRY I PŁACE
CONTROLLING I RAPORTOWANIE
KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW MEDYCZNYCH
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Rejestracja i przekształcanie spółek

Wspieramy rozwój biznesu poprzez przygotowanie biznesplanów i budżetów, ale również pomagamy w zakładaniu i rejestracji przedsiębiorstw. PRETIOS Sp. z o.o. pomaga w wyborze dogodnej formy organizacyjnej i prawnej, przygotowaniu treści umowy spółki, optymalnej formy opodatkowania oraz rejestracji w instytucjach zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Zajmujemy się rejestracją następujących podmiotów:

oddziałów spółek zagranicznych;
spółek jawnych;
spółek komandytowych;
spółek komandytowo-akcyjnych;
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
spółek akcyjnych.