USŁUGI KSIĘGOWE
Outsourcing księgowy
Obsługa grup kapitałowych
Rejestracja i przekształcanie spółek
Software
Przekazywanie dokumentów
KADRY I PŁACE
CONTROLLING I RAPORTOWANIE
KSIĘGOWOŚĆ PODMIOTÓW MEDYCZNYCH
Siedziba w Warszawie
ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 46/64
03-982 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94
02-139 Warszawa
Tel. +48 22 114 09 19
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Biura w Szczecinie
Piastów Office Center Budynek B,
IV Piętro, ul. Piastów 30
71-064 Szczecin
ul. Henryka Pobożnego 5
70-900 Szczecin
Tel. +48 91 404 05 60
Tel. kom. +48 602 346 986
E-mail: biuro@pretios.pl
Outsourcing księgowy

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości oraz rozliczeń podatkowych dla spółek prawa handlowego i cywilnego, a także osób prowadzących działalność gospodarczą to cecha wyróżniająca biuro rachunkowe PRETIOS.

Prowadzone przez nas usługi księgowe obejmują wszystkie procesy księgowe wydzielone przez spółki, bądź tylko pewną ich część. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 • sporządzenie planu działania i procedur przekazywania dokumentacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (w tym m.in. bilans, RZiS, cash-flow)
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów
 • ewidencja do celów podatku VAT
 • ewidencja środków trwałych
 • opracowywanie, wdrażanie i aktualizację zakładowego planu kont
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rocznych zeznań podatkowych
 • sprawozdawczość statystyczna do GUS i NBP
 • weryfikację formalno-rachunkową dokumentów księgowych
 • negocjowanie umów
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i kontrolnymi, w tym US, ZUS czy Izby Celne.
Obsługa grup kapitałowych

Już od niemal 10 lat do naszych zadań należy również doradztwo dla przedsiębiorstw działających w Niemczech oraz w Skandynawii. Oferujemy usługi księgowe i kadrowo-płacowe, a także obsługę dedykowaną stricte dla grup kapitałowych. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę, dzięki czemu nasi klienci mogą korzystać z usług na najwyższym poziomie.

Oferujemy:
 • outsourcing księgowości oraz kadr i płac
 • budowę i ujednolicenie planu kont dla spółek grupy kapitałowej
 • przygotowanie sprawozdań (IFRS/IAS) i dokumentacji konsolidacyjnej
 • wdrażanie procedur zamknięcia okresów sprawozdawczych
 • wsparcie procesów centralizacji raportowania i controllingu, zgodne z wiodącymi praktykami na rynku (KPI's, Activity Based Costing, Balanced Scorecard)
 • dokumentację cen transferowych
 • współpracę z działem finansowym zagranicznego oddziału
 • uczestnictwo w budowie strategii finansowej firmy
 • pracę na oprogramowaniu Klienta, także na systemach ERP.
Rejestracja i przekształcanie spółek

Wspieramy także rozwój biznesu przygotowując budżety i profesjonalne biznesplany dla naszych Klientów. Pomagamy również w zakładaniu oraz rejestracji przedsiębiorstw. Biuro rachunkowe PRETIOS doradzi w kwestii wyboru optymalnej formy organizacyjnej i prawnej, przygotowania treści umowy spółki, wybory dogodnej formy opodatkowania czy rejestracji w instytucjach zgodnie z literą prawa.

Zajmujemy się rejestracją następujących podmiotów:

 • spółki akcyjne
 • spółki jawne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • oddziały spółek zagranicznych
 • spółki komandytowe
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Software

Nasza działalność opiera się na własnych systemach informatycznych, a także na systemach, które dostarczy Klient. W trakcie współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami korzystaliśmy między innymi z takich narzędzi pozwalających na zarządzanie finansami oraz na prowadzenie księgowości jak: SAP ERP, Exact, ERP Microsoft Navision (NAV), Citrix, Ramzes oraz wielu innych.

Przekazywanie dokumentów

W celu usprawnienia współpracy z Klientem, akceptujemy różne formy przekazywania dokumentów.

Formy tradycyjne:

 • przesyłanie dokumentacji korzystając z usług pocztowych (InPost, Poczta Polska, itp.) lub usług kurierskich
 • osobiste dostarczenie dokumentacji do biura
 • inne formy zaproponowane zasugerowane przez Klienta.

Formy elektroniczne:

 • zamieszczanie skanów i dokumentów elektronicznych na zewnętrznej, spersonalizowanej przestrzeni dyskowej typu Dropbox lub innej
 • eksport danych z programu księgowego lub bazy danych Klienta
 • przesyłanie danych na fizycznych nośnikach
 • przesyłanie skanów i dokumentów elektronicznych za pośrednictwem poczty e-mail
 • inne rozwiązania zaproponowanych zasugerowane przez Klienta.

Korzystanie z Dropboxa w celu przekazywania z dokumentów